Technologie ICT a e-handel

Podaj dalej

Na zlecenie Komisji Europejskiej powstał raport "Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) a trendy w e-biznesie w 2008 r.", podsumowujący wyniki badań obserwacji misji Sectoral e-Business Watch. Sectoral e-Business Watch bada wprowadzanie i implikacje ICT i e-biznesu w różnych sektorach gospodarki.

Wyniki raportu wskazują, że choć ICT są nadal skutecznym środkiem służącym do obniżania obecnych kosztów, coraz częściej są wykorzystywane jako narzędzie innowacji oraz do zwiększania zysków poprzez wprowadzanie nowych usług i metod pracy w obrębie łańcuchów wartości i sieci.

Z raportu wynika, że 55-70% europejskich firm z badanych sektorów (chemiczny, gumowy i tworzyw sztucznych, hutniczy, branży meblowej, sektor handlu detalicznego, sektor bankowy), przypuszcza, że ICT będą mieć duży lub średni wpływ na ich działalność. Ta tendencja dotyczy praktycznie wszystkich dziedzin także produkcji, marketingu i logistyki oraz controllingu, zarządzania zasobami ludzkimi i księgowości. Analiza regresyjna oparta na danych z badania wykazuje, że korzystanie z ICT łączy się pozytywnie ze wzrostem obrotów we wszystkich badanych sektorach.

Technologie ICT a e-handel
Technologie ICT a e-handel

Europejskie firmy zbadane przez Sectoral e-Business Watch wykazują tendencję do nieco mniejszego wykorzystywania ICT i e-biznesu niż ich odpowiedniki w Stanach Zjednoczonych, ale różnice nie są bardzo wyraźnie widoczne. Choć wykorzystanie ICT do zarządzania operacjami wewnętrznymi okazało się w dużym stopniu zbliżone, odkryto, że więcej firm amerykańskich korzysta z e zaopatrzenia i sprzedaży za pośrednictwem Internetu.

ICT i e biznes to kluczowe elementy tworzenia łańcucha wartości firmy: zaopatrzenie, produkcja, marketing, sprzedaż i dystrybucja. Badania wykazują spory potencjał ulepszeń, gdyż wiele firm odnosi wrażenie, że ich dostawcy i klienci nie są jeszcze gotowi do e-biznesu. Jest to zwykle podawane jako główna przyczyna niekorzystania z e biznesu w sposób bardziej intensywny.

Zobacz także wpisy o podobnej tematyce:

0 komentarze :

Prześlij komentarz