Czy CSR wygra z kryzysem?

Podaj dalej

CSR (Corporate Social Responsibility) czyli społeczna odpowiedzialność biznesu jest jednym z tych działań z obszaru Public Relations, które w czasie kryzysu są miejscem, w którym szuka się oszczędności.

Taka postawa dotyczy w dużej mierze tych firm, które traktują CSR jako „laurkę”. Przecież każde przedsiębiorstwo może realizować programy CSR, ale tylko te firmy, które faktycznie traktują społeczną odpowiedzialność biznesu jako podejście strategiczne w konsekwencji prowadzą dialog nastawiony na zrozumienie ze społecznością.

Czy CSR wygra z kryzysem
Jak pokazują jedne z ostatnich wyników ankiet przeprowadzonych pośród polskich managerów blisko połowa (46%) planuje w 2009 r. zmniejszyć nakłady na projekty CSR, ale 30% utrzyma je na planowanym poziomie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest w Polsce zjawiskiem dość młodym, które w profesjonalny sposób rozwija się zaledwie od kliku lat. Oczywiście wcześniej firmy (nawet w PRLu) podejmowały inicjatywy mające znamiona CSR, ale bardziej kojarzyły się one z podejściem filantropijnym, niż zaplanowanym działaniem nastawionym na osiągniecie wymiernych efektów (np.: przeszkolenie dzieci z pierwszej pomocy ratunkowej).

Postawy polskich managerów jednak różnią się od stanowiska ich kolegów z innych krajów zachodnich. Szczególnie widać to po wynikach badania które niemal równolegle przeprowadzone zostało pośród managerów w USA, a które również dotyczyło planów związanych z finansowaniem inicjatyw z zakresu CSR. W tym przypadku jedna trzecia (31%) amerykańskich managerów na pytanie czy zmniejszą budżety projektów CSR odpowiedziało twierdząco, z kolei 43% zadeklarowało utrzymanie budżetów bez zmian.

Te wyniki mogą dziwić tym bardziej, że USA są tym krajem które najmocniej odczuły skutki kryzysu. Ale jak mówi Aron Cramer CEO stowarzyszenia Business for Social Responsibility istniejącego od 1992 roku "This recession is wiping away a lot of things, but so far, corporate responsibility seems to be a survivor". I zapewne ma rację ponieważ zaangażowanie firm w CSR zależy od tego jak mocno wpisuje się ona w cześć ich biznesu. Te firmy, które będą widzieć rozdźwięk pomiędzy działaniami na rzecz społeczności, a tym z jak są postrzegane, częściej będą decydować się na ograniczanie budżetów przeznaczonych na działania CSR.


Zobacz także wpisy o podobnej tematyce:

0 komentarze :

Prześlij komentarz