Reklama bannerowa vs. SEM

Podaj dalej


Stowarzyszenie IAB Polska opublikowało raport o stanie polskiego internetu, w którym podsumowano rozwój komunikacji marketingowej w tym medium w 2008 roku oraz wskazano dalsze kierunki jego rozwoju.

Ubiegły rok pomimo kryzysu w IV kwartale był najlepszym okresem dla reklamy interaktywnej w Polsce czego potwierdzeniem jest zagarniecie ponad 1 mld zł z tortu reklamowego. Dynamika tempa rozwoju reklamy wyniosła 57% do czego przyczyniło się w dużej mierze m.in. możliwość precyzyjnego tergetowania przekazu, wielość form reklamowych oraz wysoka mierzalności działań marketingowych.

Na rynku reklamy interaktywnej niepodzielnie rządzą dwa typy reklam - banerowa (display) oraz reklama w wyszukiwarkach SEM (Search Engine Marketing), które osiągnęły w 2008 roku ponad 60% udziału w całości wydatków.

Udział poszczególnych typów reklamy internetowej w całości wydatków
Udział poszczególnych typów reklamy internetowej w całości wydatków w 2007 i 2008 r.
Źródło: Raport strategiczny IAB Polska, Internet 2008 – Polska, Europa, Świat.
W porównaniu z analogicznym okresem, udział tych dwóch form reklamowych w 2008 nie uległ znacznej zmianie (zwiększył się jedynie o 1%). Zauważalne jest jednak zmniejszenie wydatków na reklamy banerowe (spadek o 2%) na korzyść SEM (wzrost o 3%).

Na pewno na popularność reklamy w wyszukiwarkach ma i będzie miał wpływ globalny kryzys, który determinuje reklamodawców do szukania najbardziej skutecznych i efektywnych sposobów sprzedaży w internecie, a takim niewątpliwie jest SEM.Rynek reklam w wyszukiwarkach w Polsce nie jest jeszcze tak rozwinięty jak np. w Wielkiej Brytanii gdzie niepodzielnie rządzi SEM mający ponad dwukrotnie większy udział w wydatkach reklamowych w porównaniu z displayem. Ale w niedalekiej przyszłości w Polsce udział SEM w zestawianiu wydatków reklamowych będzie się konsekwentnie zwiększał kosztem displaya.

Rola reklamy banerowej będzie się zmieniać. Reklamodawcy tę formę częściej będą wykorzystywać do działań wizerunkowych oraz wprowadzania i budowy marki produktów ze względu na jej ogromny wachlarz kreacyjny. Z kolei funkcję sprzedażową przejmie reklama w wyszukiwarkach, która jest zdecydowanie bardziej skuteczna w tym obszarze.


Zobacz także wpisy o podobnej tematyce:

0 komentarze :

Prześlij komentarz