Komunikacja marketingowa w polskich MSP w 2009

Podaj dalej

Według badania „Kondycja marketingu” poziom komunikacji marketingowej polskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w 2009 roku pozostawiał wiele do życzenia. Konkluzja z raportu prezentującego stan marketingu w rodzimych MSP jest następująca - marketing to niestety głownie reklama... a dalej długo, długo nic.


Komunikacja marketingowa w polskich MSP w 2009
Źródło: www.kondycjamarketingu.pl

Głównym powodem postrzegania marketingu przez pryzmat reklamy jest niestety nadal stosunkowo niski poziom wiedzy kadry zarządzającej polskich małych firm z tego obszaru. W końcu marketing w obecnej formie w naszym kraju znany jest zaledwie od 20 lat.

Firmy stosują różne elementy marketingu mix np.: promocje (reklamę) lub politykę produktową, cenową, ale nie dokonują tego w sposób świadomy, planowy oraz zintegrowany z innymi obszarami marketingu.

Duże firmy, tworzą przewagę konkurencyjną w oparciu o stosowanie świadomej orientacji marketingowej, która jest elementem strategicznym takiej organizacji. To w końcu badania marketingowe określają możliwości nabywcze, to dzięki badaniom marketingowym (ilościowym, jakościowym), obserwacjom rynkowym, firmy wiedzą czego tak naprawdę konsumenci potrzebują i im to dostarczają. Tak poszerza się i umacnia pozycje rynkową.

Powracając do samego raportu to aż 73% polskich MSP posiada osobną jednostkę zajmująca się marketingiem w organizacji, ale nie posiada ona szczegółowo określonego zakresu działania/obowiązków. Tylko 28% respondentów określiło funkcję marketingu jako wparcie sprzedaży, a 15% wskazało że odpowiada za kreowanie wizerunku firmy (co jest ewidentnie przedmiotem działania jednostki ds. public relations).

Niestety tylko 22% firm rozumie marketing jako wiedzę o rynku, klientach i ich potrzebach.
A co do samej reklamy to ponad ¾ przedsiębiorstw deklaruje, że jest aktywna reklamowo. Nie jest też zaskoczeniem, że głównym medium reklamowym jest internet.

Co ciekawe, aż 37% firm traktuje public relations jako integralną część reklamy, a nie jako osobny element komunikacji marketingowej. Inne interesujące wyniki dotyczą budżetu reklamowego, który w 30% ankietowanych przedsiębiorstw jest ustalany na bieżąco. Ponad 30% firm planuje budżet na marketing z rocznym wyprzedzeniem.

Świadomość brandingu w firmach z sektora MSP pozostawia wiele do życzenia. Aż 10% przedsiębiorstw nie posiada logo [!]. Materiały reklamowe nie zawsze są spójne ze sobą wizualnie. Zastanawiam się jak w takiej sytuacji Klienci mogą być lojalni wobec konkretnej marki jak nie znają jej logo.

Konkludując poziom marketingu polskich MSP nie jet optymistyczna. Niestety powyższe wyniki pokazują jak jeszcze wiele w obszarze poszerzania wiedzy z zakresu marketingu należy wykonać...

Zobacz także wpisy o podobnej tematyce:

0 komentarze :

Prześlij komentarz