Wybrane rekomendacje

Podaj dalej

Pan Damian Kowalczyk współpracował z nami w zakresie opracowania i wdrożenia nowej strategii komunikacji e-marketingowej firmy Direct Channel. Zaproponowane przez niego zmiany sprawiły, że nasz przekaz e-marketingowy nabrał nowego, profesjonalnego wymiaru oraz wpłynął na nasz wizerunek w internecie. Do tej pory konsultujemy z nim działania e-marketingowe dla naszych produktów i usług, które są sukcesywnie wdrażane.

Wysoko cenię Damiana za znajomość zagadnień z obszaru e-marketingu, public relations, analityki internetowej oraz efektywnego wykorzystywania nowych mediów w komunikacji biznesowej marek, produktów i usług.

Damian charakteryzuje się
elastycznością oraz nieszablonowym i innowacyjnym sposobem myślenia w poszukiwaniu rozwiązań biznesowych, dlatego polecam współpracę z nim w zakresie szeroko rozumianego e-marketingu.
Marcin Góral, Prezes Zarządu, Direct Channel Sp. z o.o.

Pan Damian w ramach naszej współpracy dał się poznać jako specjalista i profesjonalny manager w zakresie marketingu strategicznego (strategia i plany marketingowe firmy) jak i operacyjnego (m.in. tworzenie projektów i kampanii marketingowych dla klienta wewnętrznego jak i zewnętrznego).

W swojej pracy pan Damian skutecznie wykorzystuje dużą wiedzę praktyczną z obszaru procesów biznesowych jak i komunikacji marketingowej offline i online. Wiele projektów marketingowych, kampanii czy też serwisów produktowych (koncepcja) nie zakończyłoby się sukcesem gdyby nie były zaplanowane i zarządzane przez pana Damiana.

Rekomenduję pana Damiana jako osobę, która posiada rzadką cechę łączenia efektywnych strategii i taktyk w oparciu o tradycyjne narzędzia i kanały PR-owe, marketingowe (ATL, BTL) jak i o nowe media (internet, serwisy społecznościowe etc.). Dodatkowym uzupełnieniem, które wpływa na wzorową współpracę z panem Kowalczykiem jest fakt, iż do swojej pracy podchodzi zawsze profesjonalnie i z nastawieniem na osiągnięcie wyznaczonego celu.
Daniel Bargieł, IT Project Manager, Amazon

Damian we współpracy w ramach realizowanych kampanii reklamowych w serwisie GoldenLine dał się poznać jako profesjonalista posiadający wysokie kompetencje oraz wiedzą z obszaru marketingu również tego elektronicznego.

Liczę na współpracę w kolejnych, ciekawych projektach marketingowych ;-)
Marcin Czajka, Senior Account Manager, GoldenLine Sp. z o.o.

Pan Damian Kowalczyk, pełniąc funkcję szefa działu marketingu i PR w firmie Medforum, współpracował w ramach obowiązków służbowych z firmą Cyberstudio sp. z o.o.

W czasie naszej współpracy Pan Damian wykazał się zaangażowaniem oraz wysokimi kompetencjami w zakresie tematyki związanej z szeroko pojętą promocją, reklamą i marketingiem w internecie.

Chcemy zarekomendować współpracę z Panem Damianem jako osobą, łączącą w swoich działaniach profesjonalizm oraz dużą wiedzę i doświadczenie z obszaru e-marketingu, którą skutecznie wykorzystuje w realizacji ciekawych projektów.
Łukasz Prażmowski, Prokurent, Cyberstudio Sp. z o.o.

Pan Damian Kowalczyk przeprowadził na zlecenie Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” w ramach „Letniej Szkoły Biznesu” cykl szkoleń z zakresu „Promocji i sprzedaży w internecie”.
Podczas Kursu prowadzący w ciekawy i zajmujący sposób przekazał uczestnikom wiedzę z obszaru: e-marketingu, promocji i sprzedaży w internecie, tworzenia wizerunku firmy w internecie oraz planowania, realizacji i estymacji kampanii reklamowej w internecie.
Trener prowadzący zajęcia, Pan Damian Kowalczyk, wykazał się dużą wiedzą praktyczną, a uczestnicy wysoko ocenili całość szkolenia. Na szczególną uwagę zasługuje znakomite dopasowanie programu szkolenia do indywidualnych potrzeb uczestników. Z przyjemnością możemy polecić Państwu doradztwo i szkolenia z zakresu promocji i sprzedaży w internecie, realizowane przez Pana Kowalczyka.

W imieniu firmy Toorank Polska, będącej oddziałem holenderskiej korporacji Distilleries Group Toorank, pragnę podziękować panu Damianowi Kowalczykowi za przeprowadzenie usługi doradczej polegającej na zbadaniu poziomu innowacyjności naszej firmy.
Usługa, odbyła się w ramach ogólnoeuropejskiego projektu IMP³rove i dotyczyła przepowiadacza analizy stanu faktycznego poziomu innowacyjności firmy, na tle innych europejskich przedsiębiorstw z tej samej branży (benchmarking) oraz opracowanie na jej podstawie rekomendacji oraz planu akcji.
Jakość, terminowość oraz wysoki poziom merytoryczny wykonanej usługi pozwalają mi rekomendować pana Damiana Kowalczyka jako profesjonalnego doradcę w zakresie zarządzania innowacjami w organizacjach.
Bartosz Boćko, Prezes Zarządu, Toorank Polska SA

Pan Damian Kowalczyk reprezentujący regionalnego koordynatora w ramach ogólnoeuropejskiego projektu IMP³rove „Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP)”, przeprowadził najwięcej ocen poziomu zarządzania innowacjami spośród wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację projektu w Polsce.

Badanie innowacyjności charakteryzowało holistyczne podejście obejmujące strategię, organizację i kulturę innowacji oraz zarządzanie cyklem życia innowacji, a także czynniki kluczowe (zarządzanie pomysłami, rozwój produktu/procesu, rozpoczęte/kontynuowane ulepszenie).

Przeprowadzone usługi doradcze cechowały się profesjonalizmem oraz wysokim poziomem merytorycznym, co sprawiło, iż chcemy zarekomendować współpracę z panem Damianem Kowalczykiem, jako rzetelnym i solidnym partnerem w realizacji usług związanych z innowacjami.
Prof. dr hab. Bogdan Piasecki, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy SWSPiZ