Modele strategii marketingowej w internecie

Podaj dalej

Strategia e-marketingowa
Strategia e-marketingowa lub inaczej strategia marketingowa w internecie powinna być traktowana jako element strategii marketingowej, będącej ważną część ogólnej strategii rozwojowej przedsiębiorstwa. w którym kanały elektroniczne i media cyfrowe wspierają inne kanały komunikacji i sprzedaży. Stworzenie skutecznej strategii e-marketingowej wymaga precyzyjnego określenia w jakim celu oraz jak będą wykorzystywane kanały komunikacji internetowej (online).


"Strategia bez taktyki jest najwolniejszą drogą do zwycięstwa. Taktyka bez strategii jest hałasem przed klęską".
Sun Tzu, autor "Sztuki wojennej"

Strategia marketingowa w internecie wymaga identyfikacji:
 • celów rynkowych
 • pozycjonowania
 • Online Value Proposition czyli Internetowa wartość propozycji sprzedaży – odpowiednik - unikalnej propozycji sprzedaży (ang. Unique Selling Proposition - USP) 
 • odpowiedniego mixu kanałów online do specyfiki nowych konsumentów
 • strategii w zakresie komunikacji z obecnymi klientami [1] 

Oddziaływanie na strategię e-marketingową

Na strategie marketingową w internecie oddziałowują dwa typy czynników - zewnętrzne i wewnętrzne.

Do czynników wewnętrznych zalicza się:
 • cele organizacji oraz strategii,
 • strategię marketingową.


Zewnętrznymi czynnikami wpływającymi na strategię e-marketingowa są:
 • struktura rynku oraz popytu,
 • strategie konkurencji,
 • pojawiające się możliwości i zagorzenia.

Różne podejścia do tworzenia strategii e-marketingowej

Istnieje wiele modeli opisujących różne podejścia do tworzenia strategii e-marketingowej. Dla przykładu model strategii e-marketingowej opracowany przez Jacoba Orquina z agencji UserPilot obejmuje następujące elementy:
 • zdefiniowanie celów biznesowych (strategicznych)
 • pomiar / optymalizacja
 • metryki analityki webowej
 • ilościowe metryki
 • jakościowe metryki
 • analiza 
 • punkty działań
 • kontrola
 • i ponowny powrót do pomiaru i optymalizacji
Model strategii e-marketingowej, Userpilot, Orquin (2009)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Online strategy model Userpilot, Orquin (2009) 

Z kolei podejście do definiowania strategii e-marketingowej wypracowane przez agencję Guava Media prezentuje następujące kroki:
 • określenie KPI czyli kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators)
 • określenie grupy docelowej 
 • dokonanie segmentacji rynku i klientów
 • integracja strategii e-marketingowej ze strategią biznesową / marketingową
 • implementacja – zakup / konwersja
 • pomiar i optymalizacja
 • i ponowny powrót do re-definiowania KPI
Model strategii e-marketingowej, Guava Media, Nyborg (2009)
Opracowanie własne na podstawie: Online strategy model Guava Media, Nyborg (2009) 

Implantacja danego modelu określającego proces tworzenia i realizacji strategii e-marketingowej determinuje określenie KPI czyli kluczowych wskaźników efektywności, których monitoring może się odbywać tylko i wyłącznie w oparciu o twarde dane analityczne pochodzące np. z Google Analytics.

Kanały komunikacji marketingowej online i offline powinny być ze sobą zintegrowane. Jedynie synergia działań w zakresie obu obszarów zapewnia tworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej.

[1] Internet marketing: strategy, implementation and practice. Autorzy Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick, Richard Mayer, Kevin Johnston, 2006 (3rd edition).


Zdjęcie pochodzi z www.clarityqst.com


Zobacz także wpisy o podobnej tematyce: 

0 komentarze :

Prześlij komentarz