e-CME czyli co mobilizuje lekarzy do udziału w szkoleniach internetowych

Podaj dalej

e-CME czyli Electronical Continuing Medical Education to dla lekarzy przede wszystkim forma kształcenia podyplomowego przez internet. Obecnie praktycznie każda licząca się firma farmaceutyczna planuje lub posiada swój własny system e-szkoleń dla lekarzy. Nadal jednak rzadkością jest obecność takich firm w niezależnych serwisach tego typu.

Serwisy ze szkoleniami internetowymi dla lekarzy za udział w których uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne lub w inny sposób jest premiowana ich aktywność (np. DokPunkty w ramach serwisu społeczności edukacyjnej EdukacjaMedyczna.pl), to kolejny efektywny kanał kontaktu firmy farmaceutycznej z lekarzem specjalistą. Według raportu firmy PMR z 2010 „Nowoczesne i tradycyjne formy skutecznego farmamarketingu” aż 84% ankietowanych lekarzy słyszało kiedykolwiek o tej formie kontaktu z firmą farmaceutyczną


Czytaj też: E-marketing w stomatologii

Co sprawia że lekarze biorą udział w szkoleniach internetowych?

Aby spróbować odpowiedzieć na to pytanie należy przyjrzeć się bliższej oczekiwaniom lekarzy oraz ich profilom. Na podstawie obserwacji oraz badań profili lekarzy będących użytkownikami serwisu szkoleniowego EdukacjaMedyczna.pl wyodrębniono następujące typy specjalistów biorących udział w szkoleniach online:
  • Ambitni – chcą wiedzieć więcej (podnosić swoje kompetencje, przygotowują się do egzaminów specjalizacyjnych typu PES)
  • Kolekcjonerzy (zbieracze) interesują ich:
  • punkty edukacyjne
  • gadżety
  • Zawodnicy – lubią współzawodnictwo
  • Gawędziarze – dyskutują i wymieniają się wiedzą
  • Pazerni – tylko CA$H
  • Turyści – lubią „konferencje”
W praktyce dominują typy mieszane, czyli dwie lub więcej powyższych cech u jednej osoby.


„Zalety i wady” punktowanych e-szkoleń

Punkty edukacyjne izb lekarskich, które otrzymują lekarze biorący udział w punktowanych szkoleniach internetowych mają swoje „ zalety i wady”. Dla lekarzy, zdobywanie punktów edukacyjnych bez potrzeby wychodzenia z domu jest atrakcyjną formą podnoszenia swoich kwalifikacji i wiedzy. Problemem w tzw. „punktowanych szkoleniach” internetowych dla organizatorów takich e-kursów jest długość i skomplikowany tryb akredytacji takich szkoleń przez poszczególne Izby Lekarskie.

Nie bez znaczenia są też koszty opracowania takiego szkolenia od strony merytorycznej oraz technologicznej, które zaczynają się często od kwoty 10 tys. złotych, w zależności od atrakcyjności przekazu e-kursu (np.: filmik, wywiad z Opinion Leader’em, połączony z prezentacją online do której głos podkłada znany lektor).

Dodatkowym kosztem ponoszonym przez organizatorów takich e-kursów dla lekarzy jest zaprojektowanie i stworzenie dedykowanego serwisu szkoleniowego online. I w tym miejscu pomysłodawcy zapominają często o najważniejszej rzeczy, jaką jest promocja takich szkoleń – poinformowanie i zachęcenie lekarzy danej specjalizacji do wzięcia udziału w takich e-kursach. To bardzo kosztowna pozycja w budżecie takiego projektu, która często nie jest wykazywana. Bo nie sztuką jest stworzenie serwisu szkoleniowego online, ale sprawienie aby lekarze z niego korzystali.

Dużo lepszym rozwiązaniem jest implementacja dedykowanego programu edukacyjnego w ramach już istniejących platform e-learningowych dla lekarzy np. w serwisie EdukacjaMedyczna.pl.

Punkty edukacyjne – czy są ważne dla lekarzy?

Na podstawie badań przeprowadzonych w serwisie EdukacjaMedyczna.pl, dla około 20% lekarzy punkty edukacyjne są ważne. Czy to dużo? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Takie podejście specjalistów medycyny do punktów edukacyjnych spowodowana jest brakiem wyciągania konsekwencji ze strony Izb Lekarskich wobec tych lekarzy, którzy w wyznaczonym terminie zakończenia okresu rozliczeniowego obowiązkowego doskonalenia zawodowego, nie przedłożą do zaświadczeń o zdobytej liczbie punktów edukacyjnych.


Kolejny, drugi termin zakończenia okresu przedłożenia zaświadczeń do Izb Lekarskich, potwierdzających zdobycie odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych przez lekarzy mija jesienią 2012 roku. Do tego czasu każdy lekarz i lekarz dentysta powinien uzyskać minimum 200 punktów edukacyjnych, w sposób i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2004r., Nr 231, pozycja 2326).

Szkolenia internetowe dla lekarzy a działania marketingowe

Ze względu na wprowadzanie ciągłych ograniczeń w bezpośrednich kontaktach lekarzy z przedstawicielami firm farmaceutycznych, szkolenia internetowe typu e-CME stają się jedną z bardziej atrakcyjnych form komunikacji marketingowej pomiędzy obiema grupami. eDetailing, sponsoring programu edukacyjnego, konkursy naukowe, czy też kampania informacyjna lub wizerunkowa to tylko niektóre typy działań z obszaru farmamarketingu w internecie, które mogą być wykorzystywane przez firmy farmaceutyczne w ramach platform edukacyjnych dla lekarzy.

Na wzrost znaczenia szkoleń online dla lekarzy w e-marketingu farmaceutycznym, ma wpływ rosnąca liczba specjalistów, wykorzystujących w celach zawodowych internet. Dodatkowo wysoka mierzalność, bieżąca analiza wyników oraz szybkość wprowadzania zmian sprawiają, że warto poważnie zastanowić się nad wykorzystaniem szkoleń internetowych dla lekarzy w działaniach marketingowych produktów, szczególnie RX’owych.


Zdjęcie pochodzi z: www.shockmd.com

Artykuł oryginalnie pojawił się w serwisie polishpharma.com.

0 komentarze :

Prześlij komentarz