Najlepsze praktyki polskich organizacji pozarządowych (NGO) na Facebooku

Podaj dalej

Organizacje pożytku publicznego (non-governmental organization – NGO), nazywane również  III-cim sektorem to duża i bardzo ważna grupa podmiotów ze względu na znaczenie społeczne jak również z powodu wielkości środków finansowych jakie obywatele przeznaczają w formie darowizny np. 1% podatku na ich działalność. Głównym celem organizacji pozarządowych, jest szeroko rozumiane dobro publiczne. 

Czym jest NGO?

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późniejszymi zmianami) określa, że organizacjami pozarządowymi są osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia. 

Definicja  organizacji pozarządowych wprowadzona przez ustawodawcę zalicza również do NGO'sów inne podmioty takie, jak związki zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, czy zawodowego.

Liczba organizacji pozarządowych w Polsce

Według raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor w Polsce w 2010 r. zarejestrowanych było 12 tys. fundacji i 71 tys. stowarzyszeń. Nie wzięto pod uwagę 16 tys. Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Najwięcej organizacji w stosunku do liczby mieszkańców zlokalizowanych jest w województwach mazowieckim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, lubuskim i zachodniopomorskim. W całym kraju rejestruje się rocznie średnio ok. 4 tys. nowych stowarzyszeń i niemal 1 tys. fundacji.

Czy Polacy są społecznikami?

Jak podaje raport opublikowany przez CBOS, społecznikami w 2010 roku było dwie piąte ogółu dorosłych Polaków, czyli o 3 punkty procentowe więcej niż w 2009 r. Jest to najwyższy wskaźnik od 2001 roku. W 2010 roku co ósmy dorosły Polak (13 proc.) angażował się społecznie w pracę zarówno na rzecz swojej społeczności, jak i organizacji obywatelskich. Z kolei 7 proc. obywateli działało jedynie w środowisku lokalnym, a 19 proc. - wyłącznie w organizacjach obywatelskich. 

Dla porównania w Europie Zachodniej najwięcej fundacji (korporacyjnych i innych) funkcjonuje w Danii, Szwecji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Według Philanthropy In Europe w 2005 roku dziesięć największych fundacji filantropijnych otrzymało od darczyńców 908 856 000 Euro.

Ile wart jest 1 proc. podatku dla organizacji NGO?

Według Rzeczpospolitej w 2010 roku dwie trzecie Polaków postanowiło przekazać darowiznę 1 proc. na organizacje pożytku publicznego. W ten sposób rodacy oddali na ten cel 383 mln zł. ze swoich podatków. 

Co ciekawe coraz więcej Polaków świadomie przekazuje 1 proc. swojego podatku na cele charytatywne. Kwota darowizn w stosunku do 2009 roku wzrosła o ponad 27 mln zł.

Najwięcej ze swoich podatków na organizacje pożytku publicznego przekazują mieszkańcy Mazowsza, a dokładniej Warszawy. Na kolejnych miejscach są mieszkańcy województwa śląskiego, Małopolski i Wielkopolski. Najmniej wsparli potrzebujących mieszkańcy opolskiego – wartość oddanego przez nich 1 proc. podatku to zaledwie 0,1 mln zł.

Internet pomaga organizacjom pozarządowym 

Najbardziej rozpowszechnioną formą pomocy za pośrednictwem internetu, na rzecz organizacji pozarządowych jest kliknięcie w baner lub link. Według badania przeprowadzonego przez serwis StudentsWatch.pl we współpracy z platformą charytatywną Siepomaga.pl - w ten sposób przynajmniej raz w tygodniu pomaga 42 proc. polskich internautów. 

Za pomocą kliknięcia można przekazać drobne sumy np. na rzecz pomocy dożywiania ludzi lud zwierząt. Kliknięcia przeliczne są na wymierne kwoty, które zostają wpłacone przez sponsorów na rzecz danej akcji lub organizacji pozarządowej. Jest to bardzo prosta i łatwa forma wspomagania organizacji z sektora NGO.

Serwisy społecznościowe, a polskie organizacje pozarządowe (NGO)

Polacy pomagają również organizacjom pożytku publicznego za pomocą serwisów społecznościowych. Według badania StudentsWatch.pl co trzeci ankietowany przyznał, że przynajmniej raz w tygodniu zachęca swoich znajomych do udziału w akcji charytatywnej, zamieszczając link w swoim profilu.

Najczęstszymi serwisami społecznościowymi, na których Polacy w taki sposób pomagają  organizacjom pozarządowym są Facebook (91,6 proc.) oraz nk.pl (28,2 proc.).

Serwisy społecznościowe w służbie komunikacji NGO'som

Social Media czyli serwisy społecznościowe są jednym z głównych kanałów komunikacji marketingowej organizacji pozarządowych w krajach Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej.

Jak podaje raport „2012 Nonprofit Communications Trends”, Facebook dla 31% organizacji pożytku publicznego jest ważnym kanałem komunikacji z potencjalnymi darczyńcami. Z kolei dla 49 proc. organizacji pozarządowych jest dość ważnym, a jedynie dla 3 proc. nie jest w ogóle ważny.  

Obecność organizacji pozarządowych w serwisach społecznościowych np. Facebook wpływa pośrednio na wysokość przekazywanych darowizn. Bezpośrednim narzędziem generującym wpłaty od darczyńców są dedykowane aplikacje np. typu Help Attack.

Wyniki badania

Najlepsze praktyki polskich organizacji pozarządowych (NGO) na Facebooku

Agencja direct marketingowa Direct Channel za pomocą narzędzia Socialbakers Analitycs Pro, służącego do zaawansowanej analizy profili marek w serwisie Facebook, przeprowadziła badanie benchamarkingowe trzech czołowych fan page'ów polskich organizacji pozarządowych: Pajacyka -  Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH), Unicef Polska oraz WWF Polska. 

Liczba fanów wybranych polskich NGO, źródło: Socialbakers
Liczba fanów wybranych polskich NGO, źródło: Socialbakers.
Celem badania było porównanie fan page'ów polskich organizacji pożytku publicznego, które mają zbliżoną liczbę fanów (każda po około 30 tys.) na Facebooku oraz wskazanie najlepszych praktyk  w komunikacji z wykorzystaniem tego kanału.

Analizie poddane zostały następujące wskaźniki:

 1. People Talking About This (PTAT) czyli ludzie o tym mówią,
 2. Najbardziej angażujące rodzaje wpisów – Most Engaging Post Types,
 3. Zaangażowania godzinowego oraz dziennego fanów (Engagement rate by hour / week day),
 4. Interakcje z różnymi rodzajami postów - Interactions by post type.

Przeanalizowano również dedykowane aplikacje, które organizacje mają zaimplementowane na swoich profilach w serwisie Facebook. Badanie obejmowało okres od 14 lutego do 14 marca 2012r.


Podsumowanie

Według badania najbardziej angażującymi rodzajami wpisów na tablicy (wall'u) analizowanych profili organizacji NGO były zdjęcia, linki oraz filmy wideo. Zdjęcia, linki oraz filmy to również rodzaje postów wywołujące największy poziom interakcji fanów.

Z kolei najwyższy wskaźnik zaangażowania godzinowego oraz dziennego fanów, zauważalny jest pomiędzy godz. 9 a 16 w dni powszednie. Najlepszym dniem tygodnia na nawiązanie angażującej komunikacji z fanami jest poniedziałek. Co ciekawe analizowane organizacje nie prowadzą komunikacji ze swoimi fanami w weekendy, a szkoda bo jak pokazują wyniki analizy programu Napoleon z 2011r., użytkownicy Facebooka chcą „dyskutować z markami” w weekend. 

Organizacje poddane badaniu coraz śmielej korzystają z aplikacji zaimplementowane na profilach na Facebooku. Głownie aplikacje wykorzystywane są do zbierania datków od fanów, przypominania ważnych akcjach oraz w celach aukcyjnych. Prz tej okazji należy pamiętać, że tylko odpowiednia integracja i pozycjonowanie profilu organizacji pozarządowej na Facebooku, w ramach ogólnej komunikacji marketingowej może przynieść wymierne korzyści.

Liczba 30 tys. fanów danego profilu na Facebooku, polskiej organizacji pozarządowej jest możliwa do osiągnięcia czego potwierdzeniem są analizowane strony.

Czynnikami które sprawiają, że dany profil fundacji lub innej organizacji pozarządowej cieszy się dużym zainteresowaniem fanów są:
 • zrozumienie specyfiki komunikacji która odbywa się na Facebooku,
 • opracowanie przemyślanej strategii komunikacji z fanami via Facebook,
 • konsekwentna realizacja strategii komunikacji,
 • komunikowanie (angażowanie) w oparciu o różne typy wpisów na wall'u – np. zdjęcia, linki zewnętrzne, zmiany statusów czy też zamieszczanie filmów wideo np. z YouTube,
 • opracowanie i realizacja planu promocji profilu organizacji na Facebooku np. poprzez wykorzystanie gadżetów do promocji adresu profilu ,
 • stworzenie dedykowanego środowiska dla fanów w celu wykorzystywania różnych technik komunikacji marketingowej np.:
 • konkursy,
 • dedykowane gry online na profilu,
 • dedykowane aplikacje np. do zmiany avatara w celu większej identyfikacji fana z organizacją (fan staje się samoistnym ambasadorem organizacji pośród swoich znajomych) lub do promocji danego wydarzenia np. Godzina dla Ziemi.


Korzyści płynące z przemyślanej realizacji strategii komunikacji organizacji na Facebooku to:
 • pozytywne wpływanie na zachowania klientów poprzez angażowanie fanów w różne akcje np.  fundraisingowe,
 • zwiększenie poziomu interakcji i częstotliwości odwiedzin profilu organizacji przez fanów,
 • fani w dłuższym odstępie czasowym są bardziej skłonni do rekomendowania profilu lub samej organizacji innym znajomym na Facebooku oraz poza nim,
 • większe przywiązanie emocjonalne fanów do organizacji pozarządowe,
 • wykorzystywanie dedykowanych aplikacji do zbiórek np. fundraisingowych.


Jeśli chcesz wykorzystać w/w informacje w swojej publikacji lub otrzymać pełny raport - napisz do mnie na adres damian.kowalczyk@hotmail.com


Autorzy badania 


Direct Channel Logo
Direct Channel jest agencją direct marketingową, która obsługuje rynek B2B i B2C w zakresie korespondencji masowej (bezpośredniej). Naszym obszarem działania jest również rynek non-profit (NGO), który dotyczy tzw. direct fundraisingu, czyli wykorzystania narzędzi direct marketingowych do pozyskiwania funduszy od darczyńców indywidualnych (m.in. tworzenie strategii i aplikacji w serwisach społecznościowych np. Help Attack). 


Damian Kowalczyk blog

Damian Kowalczyk – konsultant, trener oraz wykładowca akademicki z zakresu komunikacji marketingowej w internecie.


W badaniu wykorzystano narzędzie Socialbakers Analitycs Pro, służące do zaawansowanej analizy profili marek w serwisie Facebook.
          

Socialbakers logo
Socialbakers jest najszybciej rozwijającą się firmą zajmującą się zaawansowaną analizą serwisów społecznościowych (Social Media), która posiada klientów w 75 krajach reprezentacyjnych wszystkie kontynenty. Socialbakers pomaga firmom mierzyć poziom efektywności w zakresie social marketingu we wszystkich liczących się serwisach społecznościowych - Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn i Google+. 

© 2012 Direct Channel Sp. z o.o.


0 komentarze :

Prześlij komentarz